Bleskovky

Články

Seriály

Tiskové zprávy

Události

Domů » Články

Ortofotomapa dálnice s přesností 1,2 cm!

Přidal v 13.5.2014 – 08:15Žádný komentář
šikmý pohled

VÚGTK, v.v.i. v srpnu loňského roku na základě objednávky firmy GEOVAP, spol. s r.o. zřídil, s laskavým svolením společnosti EUROVIA CS, a.s., na nepoužívaném úseku dálnice D11 testovací základnu o 101 kontrolních bodech. Na této základně VÚGTK, v.v.i. umožnil v únoru letošního roku firmě UPVISION s.r.o. provést testovací snímkový let k určení polohové přesnosti ortofota při použití neměřické kamery Canon 700D a UAV Hexacopter G6. Testovací lokalita byla snímkována s Ground Sample Distance 1cm. Při podélném překrytu snímků 80% a příčném překrytu 60% bylo pořízeno 1235 snímků. Tyto snímky pokryly plochu přibližně 20ha. Do fotogrammetrických výpočtů využívajících metodu Semi Global Matching bylo zařazeno a ručně na snímcích změřeno 33 výchozích bodů. Ostatní body sloužily jako kontrolní k analýze polohové přesnosti vytvořeného ortofota. Souřadnice kontrolních bodů určené z ortofota byly odečteny od souřadnic zaměřených VÚGTK,v.v.i. a byla vypočtena střední polohová chyba kontrolních bodů –  mxy=0,012m.

Graf polohových chyb

Graf polohových chyb

Vzhledem ke konfiguraci výchozích bodů na základně je velmi důležitým faktem, že hodnoty rozdílů souřadnic na kontrolních bodech jsou jen nevýznamně vázány k počtu fotogrammetrických základen mezi výchozími body vstupujícími do fotogrammetrických výpočtů.

Nyní probíhají další výpočetní testy s cílem určit mezní počet výchozích bodů a jejich rozložení v lokalitě při zachování vysoké polohové přesnosti a rovněž probíhají testy přesnosti výškopisu. O všech výsledcích dalších testů bude odborná veřejnost informována. „Firma UPVISION po ukončení všech testů poskytne bezplatně snímky a další potřebné podklady k veřejné kontrole a nezávislému kontrolnímu testování dalšími odborníky“, doplňuje UAS manager Jakub Karas.

UAV v akci

UAV v akci

Testy polohové a výškové přesnosti fotogrammetrických metod používajících neměřické kamery a UAV prostředky jsou důležitou součástí cesty moderní fotogrammetrie do katastru České republiky a jsou plnohodnotnou alternativou pro mapování ploch a liniových staveb s vysokou přesností.

Ortofoto části dálnice

Ortofoto části dálnice

Detail vlícovacího bodu

Detail vlícovacího bodu

 

Zdroj: zpráva VÚGTK, v.v.i. a UPVISION s.r.o.

Napsat komentář!

Přidat komentář nebo trackback z vašeho místa. Můžete také odebírat komentáře přes RSS.

Přidávejte příspěvky k tématu. Nepřidávejte spam.

Můžete použít tyto tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tento blog podporuje Gravatar. Pro vytvoření Vašeho profilu se zaregistrujte na Gravatar blog.