Domů » Job: REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA/GIS

Job: REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA/GIS

Název REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA/GIS
Společnost Statutární město Hradec Králové
Místo Hradec Králové
Informace o pozici

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou a různorodou práci
 • stabilní zázemí velké organizace
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou
 • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • pružnou pracovní dobu
 • tři dny placeného zdravotního volna
 • pět týdnů dovolené
 • zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance)
 • příjemné pracovní prostředí

Charakteristika pozice:

 • zajišťuje činnosti související se zpracováním a s vyhodnocováním geografických dat (vstup dat do GIS, výstupy z GIS, konverze, zálohování apod.)
 • je garantem tvorby databázových operací a uživatelských konfigurací v oblasti GIS
  za správu majetku města
 • spolupracuje se správcem GIS magistrátu města a městských organizací, podílí
  se na koordinaci společných projektů
 • zajišťuje přípravu a organizuje průběh dopravní skupiny na úseku náměstka primátora pro správu majetku města a městské organizace, zajišťuje plnění úkolů vzešlých z činnosti dopravní skupiny
 • poskytuje údaje o technické infrastruktuře města, provádí činnosti spojené s evidencí opuštěné technické infrastruktury a další činnosti spojené se správou technické infrastruktury
 • zajišťuje správu koncesní smlouvy „Integrovaný systém parkování města Hradce Králové“
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů města týkající se technického stavu majetku města
 • platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
 • je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn

Kvalifikační požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • technické vzdělání
 • zkušenosti v oblasti práce s GIS (sw. ESRI/ArcGIS) a technickým kreslením výhodou
 • vhodné pro absolventy
 • znalost právních předpisů ve věci předpisů      upravujících právní postavení obcí, nový občanský zákoník, pozemní      komunikace
 • dobrá znalost PC (MS Word, Excel, Outlook, Internet)
 • dobré komunikační schopnosti
 • řidičský průkaz skup. B pečlivost, odpovědnost, vysoké pracovní nasazení

 

Informace: Ing. Lucie Hartmanová, vedoucí oddělení správy nebytových prostor
a veřejných statků, tel. č.:  495 707 737

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení  a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

 

Přihlášky lze podávat do 13. 11. 2017