Domů » Job: Správce GIS

Job: Správce GIS

Název Správce GIS
Společnost Městský úřad
Místo Český Krumlov
Informace o pozici

Správce GIS:

 • zabezpečuje komplexní činnosti při správě geografických dat města (pořizování dat, aktualizace a údržba, metodické vedení uživatelů při samostatné tvorbě a údržbě dat aj.)
 • zabezpečuje tvorbu výstupů (výdej a poskytování dat včetně odpovědnosti za úplnost a aktuálnost dat, příprava grafických výstupů /účelové a velkoplošné tisky/ pro potřeby úřadu i prezentační účely města)
 • zajišťuje ve spolupráci s dodavateli instalaci, provoz a údržbu SW a geoportálu města, zajišťuje instalace a údržbu GIS SW u uživatelů, je odpovědný za využívání licencí
 • provádí s využitím dostupného GIS SW analytické úlohy dle potřeb úřadu a města
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc uživatelům včetně metodické podpory pro el. spisovou službu a el. spisovnu
 • je odpovědný za návrh a plnění rozpočtu, podílí se na realizaci veřejných zakázek v oblasti GIS
 • koordinuje projekty v oblasti GIS v rámci úřadu i s ostatními městskými organizacemi, včetně spolupráce při tvorbě zadávacích dokumentací investičních akcí (požadavky na předání geografických dat) a následné kontroly a přejímky výsledků projektů

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s přílohami doručte do 26. 6. 2017 osobně na podatelnu Městský úřad – Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu:

 • Městský úřad Český Krumlov
  Oddělení personálních věcí
  Kaplická 439
  381 01 Český Krumlov
 • Uzavřenou obálku označte heslem: „VŘ – Správce GIS“

Případné informace:
Náplň práce: Ing. Jan Lippl – vedoucí oICT, tel. č.: 380 766 713
Náležitosti přihlášky: Mgr. Lucie Valíková – personalistka, tel. č.: 380 766 103

Více na: http://data.ckrumlov.cz/files/7479-vr-spravce-gis.pdf