Bleskovky

Články

Seriály

Tiskové zprávy

Události

Domů » Archiv k tagu

Články k tagu: Slovensko

Free GISácke kurzy
6.7.2017 – 18:04 | 0 komentářů
python

Určite si už niektorí z vás položili otázku, kde sa dajú nájsť nejaké dobré gisácke kurzy, ktoré sú voľne dostupné. Veľmi dobrým riešením je stránka s názvom „Coursera“, ktorá poskytuje množstvo bezplatných kurzov z prestížnych svetových univerzít. Stránka …

Konferencia EGU General Assembly 2017 (reportáž)
9.5.2017 – 11:18 | 0 komentářů
foto3

Ako každý rok, aj tento sa 23 – 28. 4. 2017 konala tradičná geovedná konferencia EGU General Assembly vo Viedni (http://egu2017.eu/). V porovnaní s minulým rokom bola návštevnosť ešte vyššia. Konferencie sa celkovo zúčastnilo 14 496 vedcov (13 650 …

Dianie z prostredia STU v Bratislave (rozhovor)
27.1.2017 – 08:40 | 0 komentářů
Rasova_Alexandra

Prinášame článok z prostredia Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Pozvanie na rozhovor prijala Alexandra Rášová, ktorá sa ako doktorandka venuje výučbe GISáckych predmetov na Katedre geodetických základov STU v Bratislave.
Môžeš čitateľom prezradiť viac, o aké predmety ide? Čo …

Video-manuály z GIS „nejen“ pre študentov STU v Bratislave
20.12.2016 – 11:23 | 0 komentářů
Tvorba mapy koeficientu odtoku s kategóriami veľmi nízky odtok, nízky odtok, priemerný odtok, vysoký odtok a veľmi vysoký odtok.

Tieto video-manuály vznikli ako výukový materiál v rámci predmetu GIS vo vodnom hospodárstve. Na tvorbe ich obsahovej náplne sa podieľal kolektív autorov z Katedry vodného hospodárstva krajiny STU v Bratislave v zložení Michaela Danáčová, Roman Výleta, Peter Valent, …

AI-MAPS – rozhovor
8.12.2016 – 08:48 | 0 komentářů
ai

Po dlhšom čase prinášame článok zo slovenského prostredia. Pozvanie na rozhovor prijal Milan Muňko z AI-MAPS, mladej slovenskej gisáckej firmy, ktorá sa nedávno objavila dokonca v hlavných správach na RTVS. Položili sme mu teda zopár …

OSSConf Žilina 2016 (report)
7.7.2016 – 08:31 | 0 komentářů
logoOSS

Minulý týždeň sa od stredy do piatku uskutočnila už tradičná Žilinská konferencia venovaná otvorenému sofvéru vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach. Sekcie sa venovali Open hardvéru, OSS vo vede a vzdelávaní, LaTeX-u, vývoju OSS a …

Studentská vědecká konference Bratislava (pozvánka)
29.2.2016 – 08:31 | 0 komentářů
C1_02_ac492060cd

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2016 sa bude konať 27. apríla 2016. Miestom konania, tak ako po minulé roky je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich …

Nové GIS učebnice z Košíc
18.12.2015 – 08:12 | 1 komentář
Ukážka z učebnice PRIESOTROVÉ ANALÝZY A MODELOVANIE

Je to super vidieť že pribúdajú nové GIS-ácke učebnice, ktoré sa venujú najnovším trendom aj v našom slovenskom či českom prostredí. Na Ústave geografie UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) v Košiciach vznikli v poslednom období …

Nová učebnica: Python pre Geovedné aplikácie
1.10.2015 – 08:21 | 1 komentář
2b43cf7c11

Autorský tím: Libor Burian z Katedry Fyzickej geografie a geoekológie a Hana Stanková z Katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ Univerzity Komenského v Bratislave vydávajú učebnicu Python pre Geovedné aplikácie. Učebnica vychádza v slovenčine, v elektronickej …

Slovenský kataster má novú aplikáciu
6.7.2015 – 08:34 | 4 komentářů
banner-mapka

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky spustil 1.7.2015 testovaciu verziu aplikácie MAPKA (Mapový portál katastra nehnuteľností)určenej na vyhľadávanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN). Každý kto kedy prišiel do kontaktu so starým katastrálnym …